sme.sk > blog.sme.sk > mistrik.blog.sme.sk, všetky rubriky, posledné články

Politika > Myslím na školu > Karma článku: 10,91

Kto by mal financovať vysoké školy?

Vysoké školy dostali opäť menej peňazí od štátu. Za tie roky znižovania štátnych dotácií by už vlastne ani nemali existovať. Každý rok protesty, každý rok vysvetľovanie od ministerstva, každý rok hľadanie ťažkých východísk. Kto tu má pravdu? Kto vlastne chce (a mal by) financovať vysoké školstvo na Slovensku? pokračovanie článku

Erich Mistrík, streda 2. apríla 2014 10:05 | Počet reakcií: 32
 
Spoločnosť > Myslím na školu > Karma článku: 20,99

Kto potrebuje ponižovať učiteľov v európskych projektoch?

Po skúsenosti z práce v niekoľkých európskych projektoch odporúčam všetkým učiteľom: Nevstupujte do európskych projektov. V projekte budú za vami sliediť a ponižovať vás slovenskí úradníci, ktorí vám prácu nielen skomplikujú, ale postupne úplne znechutia. Naučíte sa, že nie je dôležité odviesť dobrú prácu, ale dobre a správne ju vykázať vo formulároch. pokračovanie článku

Erich Mistrík, sobota 29. marca 2014 10:10 | Počet reakcií: 32
 
Politika > Čistá politika > Karma článku: 14,18

Malo by školstvo reagovať na okupáciu Krymu?

Zatiaľ sa zdá, že naše školstvo si udalosti v Kyjeve a na Kryme nevšimlo. Aspoň nie oficiálne. Žeby sa tieto udalosti školstva veľmi netýkali? Je školstvo príliš ďaleko od týchto udalostí? Určite nie, týkajú sa nás všetkých a školstvo nemôže stáť bokom. Okupácia Krymu by sa mala v našom školstve odraziť. Aké sú možnosti? pokračovanie článku

Erich Mistrík, streda 12. marca 2014 08:55 | Počet reakcií: 27
 
Politika > Čistá politika > Karma článku: 10,48

Medzi zbraňami Múzy mlčia

Keď vládcovia lomozia zbraňami, Múzy, teda umenie a myslenie sa stiahnu do úzadia. Nielenže sú slabé oproti delám a kalašnikovom, ale ľudia majú v takom čase celkom iné starosti, ako sa venovať luxusným radovánkam typu umenia či filozofie. Treba predsa zachraňovať životy a územia. Avšak práve v takom čase Múzy nesmú mlčať - práve dnes nesmieme na Múzy zabudnúť. pokračovanie článku

Erich Mistrík, piatok 7. marca 2014 09:00 | Diskutujte
 
Kultúra > Kultúra is not dead > Karma článku: 8,98

Len ďalší z prejavov nekultúrnosti?

Galéria Cypriána Majerníka má v Bratislave opäť problémy. Je až symbolické, ako galéria s týmto názvom má u nás problémy desaťročia. Vždy zdanlivo z iných dôvodov, ale nakoniec z toho istého dôvodu - kvôli nášmu vzťahu ku kultúre a umeniu. pokračovanie článku

Erich Mistrík, piatok 28. februára 2014 17:40 | Počet reakcií: 6
 
Kultúra > Kultúra is not dead > Karma článku: 16,26

Ďalšia pamiatka, ktorá padne

V Bratislave sa ľahko stavia. Kto chce stavať, tomu pomáha celý svet - buď filištínsky pripravený územný plán, alebo niekto schváli evidentnú absurdnosť (dom na Jasovskej ulici), prípadne si majiteľ zvalí starú budovu sám s právne pochybným odôvodnením (časť Cvernovky). Ale najľahšie sa predsa len stavia „na zelenej lúke", preto je asi najlepšie počkať, kým stará budova nespadne sama. pokračovanie článku

Erich Mistrík, štvrtok 6. februára 2014 20:15 | Počet reakcií: 11
 
Politika > Čistá politika > Karma článku: 21,08

Dôverujme učiteľom

V diskusiách o slovenskom školstve sa zabúda na učiteľov. Znie to paradoxne - veď sa stále rozpráva o ich platoch a dokonca nedávno štrajkovali. Problém však nie je v tom, že by sme si učiteľov nevšímali. Problém je v tom, že ich táto spoločnosť neberie vážne. pokračovanie článku

Erich Mistrík, pondelok 3. februára 2014 09:10 | Počet reakcií: 123
 
Spoločnosť > Myslím na školu > Karma článku: 16,98

Aké hodnoty vyznáva slovenské školstvo?

Na Slovensku neexistuje skutočná diskusia o povahe školstva. Občas vybuchnú vášne kvôli nezmyselne rozhádzaným peniazom, inokedy kvôli výsledkom v nejakom meraní, potom zasa všetci hľadajú lietajúcich profesorov, aby sa o týždeň naľakali z nejakých ministerských sľubov... Všetko po čase utíchne, lebo sú to iba detaily. Podstatnými vecami sa nezaoberáme. Skoro vôbec nediskutujeme o povahe nášho školstva, o jeho smerovaní, o jeho hodnotových základoch. pokračovanie článku

Erich Mistrík, utorok 21. januára 2014 20:21 | Počet reakcií: 107
 
Politika > Myslím na školu > Karma článku: 17,78

Minister školstva ako cenzor?

Minister školstva rozhodol, že v šlabikári sa má zmeniť pasáž o susedovi Žubajíkovi, lebo dáva deťom zlý príklad. Časti kníh a učebníc sa však škrtajú v štátoch, kde existuje cenzúra. pokračovanie článku

Erich Mistrík, pondelok 23. decembra 2013 22:40 | Počet reakcií: 102
 
Spoločnosť > Myslím na školu > Karma článku: 18,70

Bezradnosť v našom školstve

Ak chceme riešiť prepad našich žiakov v testoch PISA zvýšením počtu hodín pre niektoré predmety, ukazuje to nepochopenie problému a bezradnosť v riadení školstva. pokračovanie článku

Erich Mistrík, sobota 7. decembra 2013 10:10 | Počet reakcií: 44
 
Politika > Myslím na školu > Karma článku: 17,39

Kto a prečo ide meniť obsah vzdelávania na školách?

Za najväčšiu chybu obsahovej reformy v našom školstve z r. 2008 sa považovalo, že vznikla narýchlo, bez poriadneho výskumu a bez experimentovania. Presne túto chybu ideme zopakovať. pokračovanie článku

Erich Mistrík, streda 4. decembra 2013 09:15 | Počet reakcií: 12
 
Politika > Myslím na školu > Karma článku: 14,99

Viete, že vaše deti vychovávajú nekvalifikovaní učitelia?

Jednou z bied nášho školstva sú nekvalifikovaní učitelia. Máme viacero učiteľských fakúlt, ale na základných a stredných školách bežne učia aj učitelia, ktorí na svoje predmety nemajú kvalifikáciu. Nie je to len lajdáctvo alebo nedbalosť - ich prácu totiž podporuje legislatíva tohto štátu. Máte pri čítaní tohto textu pocit, že zle vidíte? pokračovanie článku

Erich Mistrík, sobota 16. novembra 2013 11:45 | Počet reakcií: 166
 
Veda a technika > Veda > Karma článku: 13,78

Vedy a pavedy

Niektoré ľudské výkony sú vedou, iné vedou nie sú. Neviem, prečo tak často počúvam o tom, že hlavne tie „humanitné vedy" sú len pavedami, alebo vôbec nie sú vedami. pokračovanie článku

Erich Mistrík, utorok 29. októbra 2013 15:11 | Počet reakcií: 122
 
Spoločnosť > Myslím na školu > Karma článku: 12,65

Čo potrebuje získať gymnazista na škole?

Riaditelia štátnych gymnázií sa spojili v útoku proti kultúrnej identite našich gymnazistov. Ich najnovší návrh z programu gymnázií prakticky vyraďuje predmet Umenie a kultúra. Odsudzujú ho na priestor voliteľných hodín, takže sa formovanie kultúrnej identity žiaka dotkne mizivého percenta gymnazistov. Čo navrhujú miesto neho? pokračovanie článku

Erich Mistrík, pondelok 28. októbra 2013 09:00 | Počet reakcií: 21
 
Politika > Myslím na školu > Karma článku: 18,14

V našom školstve vládne „Nevieme, nedá sa“

V médiách sa nedávno zjavil videoblog, v ktorom učiteľ hovoril, že v našom školstve vládne totalita. Možno mal v mnohom pravdu, ale asi oveľa väčšiu moc má častý postoj „neviem", „nedá sa". pokračovanie článku

Erich Mistrík, utorok 15. októbra 2013 12:20 | Počet reakcií: 15
 
Médiá > Kultúra is not dead > Karma článku: 12,17

Nejde len o nahotu Miley Cyrus

Tak sa nám bývalá Hannah Montana pred kamerou vyzliekla a hneď spôsobila škandál. Svoj imidž síce od Hannah Montany radikálne zmenila, nespoznáte ju, ale škandál je na svete. Ozvali sa veľké postavy šoubiznisu, Sinnéad O´Connor a Amanda Palmer. Spočiatku sa zdalo, že ide len o nahotu, ale ukazuje sa, že ide o oveľa viac. pokračovanie článku

Erich Mistrík, sobota 5. októbra 2013 16:45 | Počet reakcií: 50
 
Spoločnosť > Myslím na školu > Karma článku: 11,32

Prečo nediskutujete, učitelia?

Už pár mesiacov majú učitelia možnosť verejne diskutovať o zmenách v Štátnom vzdelávacom programe. Prečo túto diskusiu nevidieť? pokračovanie článku

Erich Mistrík, utorok 17. septembra 2013 10:15 | Počet reakcií: 11
 
Politika > Myslím na školu > Karma článku: 14,03

Tak chce Dušan Čaplovič digitalizovať alebo nechce?

Hovorca ministra školstva sa vyjadril, že tablety zatiaľ do škôl nebudú zavádzať, „hlavne z dôvodu správneho vývoja dieťaťa, ide o jemnú motoriku pri písaní, geometrii". Nedávno bol minister školstva veľkým zástancom digitalizácie školstva, prečo zrazu toľká opatrnosť? pokračovanie článku

Erich Mistrík, pondelok 26. augusta 2013 19:21 | Počet reakcií: 14
 
Kultúra > Kultúra is not dead > Karma článku: 13,83

Figúrky pre turistov v Bratislave

Turistov, ktorí navštívia Bratislavu, často veľmi zaujímajú figúrky Čumila, Schöne Náciho, či napoleonského vojaka - viac ako Hrad, Dóm či Stará radnica. Niekto týmto sochám hovorí gýče, iný sa rozčuľuje, prečo sprievodcovia neukazujú väčšie umelecké hodnoty. Je dobre, ak pútajú taký záujem? pokračovanie článku

Erich Mistrík, utorok 6. augusta 2013 09:09 | Počet reakcií: 33
 
Spoločnosť > Myslím na školu > Karma článku: 13,42

Potrebujeme žiakov učiť programovať?

Všeobecné nadšenie pre počítače vedie občas k predstavám, že žiaci na základnej škole by mali zvládať aj programovanie jednoduchého softvéru - teda ovládať (nejaký) počítačový programovací jazyk. Je to účelné? pokračovanie článku

Erich Mistrík, štvrtok 18. júla 2013 08:50 | Počet reakcií: 120
 
Spoločnosť > Myslím na školu > Karma článku: 21,37

Prečo si Slováci nevážia vzdelanie

Kedysi vraj mal učiteľ na slovenskej dedine špeciálne postavenie. Ľudia si ho vraj vážili rovnako ako farára a notára, možno viac ako starostu. Dnes niet po tejto úcte ani stopy. Slováci si však neprestali vážiť iba učiteľov - oni si nevážia vzdelanie ako celok. pokračovanie článku

Erich Mistrík, streda 3. júla 2013 09:00 | Počet reakcií: 75
 
Spoločnosť > Myslím na školu > Karma článku: 13,04

Školstvo opäť odchádza od reality

V najnovšej oprave Štátneho vzdelávacieho programu sa objavila novinka - kapitola Medzipredmetové vzťahy, a v nej zaradené prierezové témy. Na prvý pohľad drobná zmena, ale zároveň krok späť v zameraní nášho vzdelávania. pokračovanie článku

Erich Mistrík, pondelok 17. júna 2013 09:30 | Počet reakcií: 25
 
Politika > Myslím na školu > Karma článku: 16,11

Stratená šanca ministra Dušana Čaploviča?

Kurikulárnu reformu ministra Jána Mikolaja treba opraviť. Minister školstva pred časom spustil reformu reformy a dnes máme na internete jej prvé zásadné výsledky. pokračovanie článku

Erich Mistrík, sobota 15. júna 2013 12:35 | Počet reakcií: 14
 
Politika > Myslím na školu > Karma článku: 11,70

Aj študenti môžu meniť vysoké školy

Vysoká škola tiež produkuje tovar - vzdelanie svojich študentov. Ak na tom študenti aktívne pracujú, môžu počas pobytu na škole získať dosť vysokú nadhodnotu. Bez nich žiadna škola nie je školou a oni zásadným spôsobom vplývajú na fungovanie školy. Myslí na študentov aj ministerstvo vo svojej Správe o stave školstva? pokračovanie článku

Erich Mistrík, štvrtok 16. mája 2013 09:35 | Počet reakcií: 28
 
Politika > Myslím na školu > Karma článku: 14,72

Prichádza zmena riadenia na vysokých školách!

Aj ministerstvo školstva zistilo, že jedným z kľúčových problémov našich vysokých škôl je riadenie. Preto si vo svojej správe o stave školstva udelilo úlohu s názvom „Upraviť systém riadenia". pokračovanie článku

Erich Mistrík, piatok 10. mája 2013 09:45 | Počet reakcií: 17
 
Politika > Myslím na školu > Karma článku: 19,00

Kedy prídu zahraniční odborníci na naše vysoké školy?

Vo svojej správe o stave školstva navrhuje ministerstvo pritiahnuť na vysoké školy odborníkov zvonku. Chvályhodná snaha. Kedy k nám prídu? pokračovanie článku

Erich Mistrík, piatok 3. mája 2013 21:51 | Počet reakcií: 57
 
Politika > Myslím na školu > Karma článku: 15,79

Čo získajú vysoké školy po zrušení titulov doc. a prof.

V Správe o stave školstva minister Čaplovič avizoval snahu zrušiť tituly docent a profesor. Sú reálne tie zisky, ktoré predpovedá? pokračovanie článku

Erich Mistrík, utorok 30. apríla 2013 12:45 | Počet reakcií: 52
 
Veda a technika > Veda > Karma článku: 16,02

Demokratická diskusia vo vede je potrebná

Demokratické hlasovanie o kvalite vedeckých poznatkov je skutočne nezmysel. Výskum buď je alebo nie je kvalitný, to je viac-menej objektívna realita. Problém nastáva, keď sa kritériá na hodnotenie kvality uplatňujú bez ohľadu na vedný odbor. A tu vzniká to „viac-menej". pokračovanie článku

Erich Mistrík, štvrtok 11. apríla 2013 09:14 | Počet reakcií: 95
 
Kultúra > Kultúra is not dead > Karma článku: 10,10

Úloha osobnosti v dejinách (prípad Richard Gregor)

Starostka bratislavského Starého Mesta zrejme mala právo odvolať Richarda Gregora z vedenia Galérie Cypriána Majerníka. Zvážila však všetky dôsledky? pokračovanie článku

Erich Mistrík, utorok 2. apríla 2013 15:43 | Počet reakcií: 1
 
Spoločnosť > Myslím na školu > Karma článku: 19,76

Tak poďme sa konečne učiť od fínskeho školstva

Obľúbená pesnička na Slovensku: Fíni dokázali v školstve veľa, celý svet ich obdivuje, PISA ukazuje výborné výsledky ich detí... Musíme sa od nich učiť! - Ale chceme to naozaj? Čo by sa stalo, keby sme sa od nich skutočne učili? pokračovanie článku

Erich Mistrík, štvrtok 21. marca 2013 09:00 | Počet reakcií: 46
 
Politika > Myslím na školu > Karma článku: 10,04

Kam sa podel slobodný občan v našom školstve?

Keď sa Slovensko vynáralo z komunistického marazmu, často sa spomínal slobodný občan, ktorý mal byť suverénnym pánom v štáte. - Dnes sa všetci hneváme na politikov, na našich šéfov, na „veľký biznis", na Ameriku, na Rusko, na Grécko, na A. Merkelovú (doplňte si podľa uváženia), že si s nami robia, čo chcú. Kam sa podeli všetci tí slobodní občania, ktorí vedeli zobrať osud tohto štátu do rúk? Kde sú slobodní občania v našom školstve? Zostali nejakí? pokračovanie článku

Erich Mistrík, utorok 19. marca 2013 10:00 | Počet reakcií: 8
 
Politika > Myslím na školu > Karma článku: 8,66

Akú nádej majú naše vysoké školy?

Bezmocnosť tohto štátu voči zvláštnemu spôsobu, ako jeden politik získal titul PhD., ukazuje, že v systéme vysokých škôl u nás skutočne čosi nie je v poriadku. Nie je však možné, aby bol stav našich vysokých škôl beznádejný. Sú síce v zlom finančnom stave, pokrivkávajú vedecky aj organizačne, fungujú v zmätočných kritériách hodnotenia, neustále sa podriaďujú chaotickým legislatívnym opatreniam - ale predsa verím, že ich situácia nemôže byť taká zúfalá. Určite jestvuje niečo, na čom môžu dnes vysoké školy stavať. Čo by mohlo našim vysokým školám dávať nádej do budúcnosti? pokračovanie článku

Erich Mistrík, utorok 5. marca 2013 08:55 | Počet reakcií: 9
 
 | nasledujúca strana >>

Erich Mistrík

mistrik.blog.sme.sk
Školstvo, umenie, veda a podobné príjemnosti. Občas sa neubránim rečiam o politike.

Erich Mistrík

Celková karma: 13,63 (VIP)
O mne:

"Všetko je na webe". Aj o mne: www.erichmistrik.sk

vyhľadávanie


v mojom blogu na blog.sme.sk

Čo práve čítam (knihy)

  • A. de Botton, J. Armstrong: Art as therapy

Čo práve počúvam

  • Karel Kryl

Moje obľúbené blogy

Moje obľúbené stránky

Odkaz tomuto blogerovi

Odosielateľ (e-mail):
Text:
Ostáva vám ešte znakov
Reklama a zasielanie správ
viacerým blogerom naraz sú zakázané.

kalendár

<< < Apríl 2014 > >>
PoUtStŠtPiSoNe
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930